Moje plíce

NAŠE CÍLE

Podpora pacientů

Poskytujeme komplexní podporu pacientům a jejich rodinám, aby se cítili méně osamoceni a měli přístup k potřebným informacím a zdrojům.

 

Zlepšení zdravotní péče

Usilujeme o dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro pacienty s rakovinou plic.

 

Zvýšení povědomí

Snažíme se zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích, prevenci a včasné diagnostice rakoviny plic.

 

Podpora výzkumu

Podporujeme výzkum nových metod prevence, diagnostiky a léčby rakoviny plic.

 

Advokacie a práva pacientů

Obhajujeme práva pacientů, zajišťujeme přístup k potřebné péči a podmínkám pro kvalitní život.