Moje plíce

NAŠE VIZE​

Bezpečnější a informovaná společnost

Usilujeme o společnost informovanou o rizicích spojených s rakovinou plic a aktivně se podílející na prevenci této nemoci.

Vyšší kvalita života pacientů

Chceme dosáhnout co nejlepší kvality života pro pacienty díky dostupné podpoře a moderní léčbě.

Inovace v léčbě a diagnostice

Snažíme se být v popředí výzkumu a inovací v oblasti léčby a diagnostiky rakoviny plic.

Silná komunita

Budujeme podpůrnou komunitu pacientů, rodin, odborníků a dobrovolníků, která se vzájemně podporuje.

Prevence a zdravý životní styl

Podporujeme zdravý životní styl a prevenci jako klíčové prvky v boji proti rakovině plic.