Moje plíce

CO NABÍZÍME

Informace

Na našem webu získáte spolehlivé, lékaři a dalšími odborníky ověřené informace o rakovině plic, o léčebných možnostech a všech souvisejících životních situacích. Sledujeme a vyhledáváme pro vás informace a rady, které vám nebo vašim blízkým mohou pomoci.

Psychologická podpora

Psychologická podpora může pomoci zlepšit zvládání průběhu onemocnění nejen nemocnému, ale i jeho blízkým. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit a říct si o ni. Zajistíme vám bezplatnou konzultaci s onkopsychologem či jiným odborníkem.

Právní poradenství

Během onemocnění může nastat mnoho nečekaných životních změn a situací, které budou nové a nepřehledné. Ulehčete si a využijete naši nabídku poskytování bezplatného právního poradenství zaměřeného na právní aspekty zdravotní péče a práva pacientů.

Sociální podpora

V období nemoci, remise, recidivy a rehabilitace má nemocný a jeho rodina právo na sociální podporu. V komplexních onkologických centrech je součástí poskytované péče i odborné sociální poradenství. Na tento typ bezplatného poradenství má ze zákona nárok každý. Pokud potřebujete konzultaci ohledně poskytování sociální a zdravotní péče, sociálních dávek a příspěvků, žádosti o invalidní důchod, pracovní problematiky či jiné sociální oblasti, kontaktujte nás.

Budování komunity

Naším cílem je utváření prostoru pro nemocné rakovinou plic a jejich blízké. Výměna zkušeností a vzájemná podpora v nelehké životní situaci nám dávají smysl.

Prevence a osvěta

Realizujeme českou osvětovou kampaň #Nekašlinato, která probíhá po celý listopad, měsíc celosvětové prevence rakoviny plic. Cílem výzvy Nekašli na to je informovat veřejnost o riziku vzniku rakoviny plic, příznacích a také o možné prevenci. Chceme zvýšit povědomí o existenci programu včasného záchytu karcinomu plic a také o možnosti být programu součástí.

PŘIPRAVUJEME

Pravidelnou psychologickou poradnu pro nemocné a jejich blízké včetně možnosti podpůrných setkání nebo skupinových terapií.

STAŇ SE ČLENEM

Contact Form (#4)