Moje plíce

Etické desatero

  1. Jsme transparentní. O svých aktivitách a jejich financování otevřeně a pravidelně informujeme ve veřejném rejstříku i ve výročních zprávách.
  2. Prioritou je pro nás komfort a bezpečí pacientů a jejich blízkých. Dáme na dobré jméno pacientů, hájíme jejich zájmy a potřeby. O pacientech a jejich blízkých komunikujeme citlivě a ohleduplně. Konkrétní příběhy pacientů zvěřejňujeme pouze s jejich souhlasem, případně anonymizovaně. 
  3. Středobodem našich aktivit jsou pacienti. Své aktivity stavíme na ověřených datech, potřebách a zájmech pacientů. 
  4. Spolupráce a finanční i nefinanční podpora je pro nás nepřijatelná od takových subjektů, které se věnují činnosti, která v přímém rozporu s naším posláním. Za takové lze považovat výrobce cigaret, včetně elektronických. 
  5. Usilujeme o to, vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních. 
  6. Nezneužíváme informace z interních jednání organizace k vlastnímu prospěchu ani  k poškození někoho jiného.
  7. Námi pořádané akce zohledňují aspekty péče o zdraví v nejvyšší možné míře. 
  8. Mezi naše základní hodnoty patří partnerství, spolupráce, profesionalita a slušnost. Nelžeme, nepomlouváme, kvalitní prací budujeme dobré vztahy. 
  9. V komunikaci jsme vyvážení, fakticky správní, odborná témata konzultujeme s odbornými lékařskými garanty.
  10. Za svá rozhodnutí a jednání neseme plnou odpovědnost.