Moje plíce

NÁŠ TÝM

Ilona Mančíková

Předsedkyně spolku Ilona@mojeplice.cz

Lucie Gubalová

Zakládající člen spolku Lucie@mojeplice.cz

Robin Hošek

Zakládající člen spolku Robin@mojeplice.cz

Odborní garanti

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 

Přednosta

 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha

MUDr. Jana Krejčí

Pneumoonkoložka kliniky pneumologie

FN Bulovka Praha

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Přednosta kliniky pneumologie 

FN Bulovka Praha

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář centra pneumologie a intervenční bronchologie 

Masarykův onkologický ústav Brno ( MOÚ)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno (MOÚ)