Moje plíce

Náš tým

Ilona Mančíková

Předsedkyně spolku

Lucie Gubalová

zakládající člen spolku

Robin Hošek

zakládající člen spolku

Kateřina Dvořáková

komunikace s médii

info@mojeplice.cz

Karel Schweitzer

webová podpora

karel@schweitzer.cz

+420 774 545 564

Odborní garanti

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 

Přednosta

 III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha

MUDr. Jana Krejčí

Pneumoonkoložka kliniky pneumologie

FN Bulovka Praha

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Přednosta kliniky pneumologie 

FN Bulovka Praha

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Primář centra pneumologie a intervenční bronchologie 

Masarykův onkologický ústav Brno ( MOÚ)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu Brno (MOÚ)