Moje plíce

VÍTEJTE na stránkách pacientské organizace Moje pLÍCE

Pacientská organizace Moje plíce, z.s. se věnuje podpoře pacientů s rakovinou plic, advokacii, osvětě a prevenci. 

Poskytujeme emocionální, informační a praktickou podporu pacientům a jejich rodinám, abychom jim pomohli zvládnout obtížnou situaci.
Obhajujeme práva pacientů, zajišťujeme přístup k potřebné zdravotní péči a novým léčebným možnostem.

Šíříme informace o rakovině plic, rizikových faktorech a významu včasné diagnózy, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o této nemoci.

Zaměřujeme se na prevenci prostřednictvím kampaní, které upozorňují na rizika kouření, znečištění ovzduší a dalších faktorů.

Spolupracujeme s lékaři, vědci a dalšími odborníky na výzkumu nových metod léčby a prevence rakoviny plic, aby byly dostupné efektivnější a méně invazivní možnosti pro pacienty

Fakta

Celosvětově patří rakovina plic mezi jedno z nejčastějších onkologických onemocnění.
Převážnou většinu nemocných tvoří současní nebo bývalí kuřáci, protože právě kouření několikanásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto typu nádoru.
Rakovina plic se však nevyhýbá ani nekuřákům.
Bohužel se v posledních letech zvyšuje počet diagnostikovaných nekuřáků, převyšuje počet žen.
Riziko zvyšuje tzv. nedobrovolné ( pasivní ) kouření, přítomnost těžkých kovů a genetická zátěž (výskyt onkologického onemocnění v úzkém rodinném kruhu).

Mapování dostupné a ideální psychologické péče pro pacienty s karcinomem plic​

Vaše zkušenosti mohou změnit péči o pacienty

Pomozte nám lépe pochopit potřeby pacientů s karcinomem plic v oblasti psychologické podpory. Váš příspěvek je klíčový pro zdokonalení péče dostupné pacientům v různých fázích léčby. Dotazník je plně anonymní a zabere přibližně 20 minut. Informace získané z tohoto dotazníku budou anonymně zpracovány pro výzkumné účely a přispějí k diplomové práci, která bude přístupná v archivu závěrečných prací. Děkujeme za váš čas a za váš příspěvek k lepší dostupnosti psychologické péče.

Co nabízíme

Informace

Na našem webu získáte spolehlivé, lékaři a dalšími odborníky ověřené informace o rakovině plic, o léčebných možnostech a všech souvisejících životních situacích. Sledujeme a vyhledáváme pro vás informace a rady, které vám nebo vašim blízkým mohou pomoci.

Psychologická podpora

Psychologická podpora může pomoci zlepšit zvládání průběhu onemocnění nejen nemocnému, ale i jeho blízkým.
Neváhejte se na nás kdykoli obrátit a říct si o ni. Nabízíme vám bezplatnou konzultaci se specializovaným psychologem či jiným odborníkem z oboru.
(pro registrované členy)

Právní poradenství

Během onemocnění může nastat mnoho nečekaných životních změn a situací, které budou nové a nepřehledné. Ulehčete si a využijete naši nabídku poskytování bezplatného právního poradenství zaměřeného na právní aspekty zdravotní péče a práva pacientů.
(pro registrované členy)

Budování komunity

Naším cílem je utváření prostoru pro nemocné rakovinou plic a jejich blízké. Výměna zkušeností a vzájemná podpora v nelehké životní situaci nám dávají smysl.

Sociální podpora

V období nemoci, remise, recidivy a rehabilitace má nemocný a jeho rodina právo na sociální podporu. V komplexních onkologických centrech je součástí poskytované péče i odborné sociální poradenství. Na tento typ bezplatného poradenství má ze zákona nárok každý. Pokud potřebujete konzultaci ohledně poskytování sociální a zdravotní péče, sociálních dávek a příspěvků, žádosti o invalidní důchod, pracovní problematiky či jiné sociální oblasti, kontaktujte nás.
(pro registrované členy)

Prevence a osvěta

Jsme inciátory osvětové kampaně #nekašlinato, která probíhá v listopadu, měsíci celosvětové prevence rakoviny plic.
Cílem výzvy je informovat veřejnost o riziku vzniku rakoviny plic, příznacích a také o možné prevenci. Chceme zvýšit povědomí o existenci programu časného záchytu karcinomu plic, zvýšit zájem o tento program a účast veřejnosti.

O nás

Pacientská organizace Moje plíce, z.s. se věnuje podpoře pacientů s rakovinou plic, advokacii, osvětě a prevenci.
Poskytujeme emocionální, informační a praktickou podporu pacientům a jejich rodinám, abychom jim pomohli zvládnout obtížnou situaci. Obhajujeme práva pacientů, zajišťujeme přístup k potřebné zdravotní péči a novým léčebným možnostem. Šíříme informace o rakovině plic, rizikových faktorech a významu včasné diagnózy, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o této nemoci. Zaměřujeme se na prevenci prostřednictvím kampaní, které upozorňují na rizika kouření, znečištění ovzduší a dalších faktorů. Spolupracujeme s lékaři, vědci a dalšími odborníky na výzkumu nových metod léčby a prevence rakoviny plic, aby byly dostupné efektivnější a méně invazivní možnosti pro pacienty.

#nekašlinato

Listopadová výzva veřejnosti ke zvýšení povědomí o riziku vzniku rakoviny plic a prevenci.

Rakovinou plic onemocní ročně přes 6.000 lidí, obdobný počet osob na tuto nemoc ročně zemře.

Co může tuto smutnou bilanci změnit?

Nekouřit a nekašlat na PREVENCI.

Kouření jednou z hlavních příčin vzniku karcinomu plic. 80% diagnostikovaných pacientů jsou kuřáci nebo bývalý kuřáci.

Spolek Moje plíce je iniciátorem osvětové kampaně, která má za cíl zvýšit informovanost o riziku vzniku rakoviny plic a propagovat včasné odhalení tohoto onemocnění díky správné diagnostice.
Chceme pomoci k tomu, aby se lidé učili rozpoznávat varovné signály a nebáli se čelit svým obavám, vyhledali včas lékaře.

Podporujeme program časného záchytu karcinomu plic.

 Jsme spolek onkologických pacientů, kteří mají společný cíl: pomoci ostatním pacientům s rakovinou plic a jejich blízkým překonat náročnou životní etapu.

Svět bez rakoviny plic začíná i u vás a vašeho daru.

Děkujeme.

 

Zůstaňte s námi v kontaktu

 

Budeme vás informovat o nových aktivitách, připravovaných akcích a důležitých informací týkající  se léčby.

Zůstaňte v obraze.

Novinky, akce, příběhy